Reklama w Internecie a w innych mediach

Reklama jest dźwignią handlu” – to powiedzenie zna każdy z nas. Jest ono wyrażeniem tego, co powszechnie wiadomo, tzn. im więcej i lepiej reklamuje się dana firma, tym więcej potencjalnych klientów może pozyskać. Żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie funkcjonować bez odpowiedniego reklamowania swoich usług albo towarów.

Wyróżnić można rozmaite formy i nośniki reklamy. Nośnikami tymi są najczęściej media – pozwalają one na dotarcie do znaczącej liczby odbiorców oferty. Promowanie własnej marki w różnorodnych mediach to bardzo popularna metoda pozyskiwania nowych klientów.

W ostatnich latach bardzo szybkim rozwojem charakteryzuje się reklama w Internecie. Skąd tak szybki rozwój? I jak można porównać tego rodzaju promocję z wykorzystywaniem w tym celu innych mediów? Wydaje się, że temat jest ciekawy, toteż warto napisać o tym kilka zdań.

Przede wszystkim reklama w rozmaitych mediach, takich jak telewizja, radio czy prasa, wiąże się ze znaczącymi kosztami. Obejmują one zarówno stworzenie reklamy (napisanie jej treści, opracowanie graficzne, itp.), a także wyemitowanie jej w danym medium. Najdroższym jest oczywiście telewizja, ale np. prasa ogólnopolska także stosuje bardzo wysokie stawki emisji tego rodzaju reklam.

Internet odróżnia się w tym względzie mocno od „konkurentów”. Jest to bardzo tani nośnik reklamy. Jedyne koszty to opłata za domenę i inne związane z funkcjonowaniem strony internetowej danego przedsiębiorstwa. Ewentualne koszty dodatkowe mogą obejmować usługę stworzenia reklamy, która jednak będzie zawsze o wiele tańsza niż ta sama czynność związana z promocją w wyżej wymienionych mediach.

Poza kwestią finansową jest także aspekt efektywności działań reklamowych, tzn. wskaźnik, w jakim stopniu docierają one do odbiorców i pomagają pozyskiwać klientów, a także jakie przełożenie na zyski mają koszty ponoszone na działania marketingowe.

Otóż, ze względu na fakt, że Internet jest w ostatnich latach niezwykle popularny, korzystają z niego obecnie praktycznie wszystkie grupy społeczne, w tym ludzie starsi i dzieci, jest to także niezmiernie skuteczny nośnik reklamy. Emitując promocję własnego przedsiębiorstwa w tej sferze można być pewnym, że każdego dnia trafi on do tysięcy użytkowników Sieci. Znakomita większość z nich to potencjalni klienci, odbiorcy usług lub towarów oferowanych przez firmę. Jeżeli reklama jest wyemitowana w odpowiedni sposób i pojawia się w odpowiednim momencie, sytuacja, w której tysiące osób z uwagą zapozna się z treścią reklamy jest bardzo prawdopodobna.

Nieco inna sytuacja jest w przypadku pozostałych mediów. Szczególnie prasa oraz radio przeżywają okres znaczącego spadku liczby odbiorców, na rzecz Internetu właśnie. To z kolei oznacza, że reklama emitowana w takich mediach również trafi do ograniczonej liczby potencjalnych klientów firmy. W telewizji sytuacja jest nieco lepsza, jednakże zaznaczyć należy, że promocja jest tam skuteczna wyłącznie wówczas, gdy jest emitowana w porach największej oglądalności, a także w odpowiednio popularnych stacjach telewizyjnych. Tu natomiast raz jeszcze do głosu dochodzą wysokie koszty, które zmniejszają efektywność działań marketingowych.

Kolejnym aspektem, w którym Sieć Globalna ma przewagę nad pozostałymi mediami w sferze reklamy jest łatwość bezpośredniego dotarcia do konkretnej grupy, stanowiącej target dla danej marki. Jak wspomniano, z Internetu korzystają obecnie praktycznie wszyscy. Ponadto, większość użytkowników odwiedza bardzo konkretne strony internetowe, odpowiadające ich zainteresowaniom, aktywności zawodowej lub społecznej, itd. W rezultacie, chcąc dotrzeć do danej grupy, np. młodzieży w wieku 15-25 lat, należy reklamę umieszczać na stronach internetowych, które takie osoby odwiedzają najczęściej. Zlokalizowanie takich stron oraz utrzymywanie tam reklam jest stosunkowo łatwe.

W pozostałych mediach również możliwe jest dopasowanie miejsc emisji reklamy do preferencji danej grupy odbiorców. Są jednak dwie podstawowe różnice pomiędzy telewizją, radiem i prasą, a Internetem. Otóż w trzech pierwszych mediach programów czy rubryk odwiedzanych przez konkretne grupy społeczne jest znacznie mniej niż stron internetowych, które oni lubią. Druga różnica to okres emisji danego programu czy audycji lub, w przypadku prasy, utrzymywania się danego artykułu w przestrzeni dostępnej dla czytelników. Okresy te, w każdym przypadku, są krótkie, programy i artykuły te są zastępowane przez kolejne. Natomiast strony internetowe utrzymują się stale i, z wyjątkiem szczególnych przypadków, nie są zastępowane przez kolejne, toteż reklama tam umieszczona utrzymuje się znacznie dłużej i dłużej może oddziaływać na odbiorców.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zjawiska i aspekty, trudno się dziwić, że Internet jest obecnie tak popularny wśród reklamodawców. Należy się też spodziewać, że sytuacja ta będzie się utrzymywać, a nawet postępować, w najbliższej przyszłości.

You may also like...

Dodaj komentarz