Jakie reklamy spotykamy w Sieci najczęściej

Internet jest coraz bardziej popularnym i coraz powszechniej wykorzystywanym nośnikiem działań marketingowych. Jest to medium tanie, cieszące się rosnącą liczbą użytkowników, pozwalające szybko trafić do odpowiednich grup odbiorców. Stąd też, jako pole prezentacji reklamy własnej marki, jest doskonałe.

Jakie reklamy spotyka się w Internecie najczęściej? Można w prosty sposób wyróżnić najbardziej pospolite rodzaje promocji stosowane przez firmy w tej sferze. Jako kryterium podziału przyjęte zostaną sposoby ich emisji.

Pierwszym rodzajem reklamy w Internecie, stosując powyższe kryterium, są odsyłacze do innych stron internetowych. Są one przypisane do konkretnych stwierdzeń lub plików graficznych, po kliknięciu których użytkownik jest przenoszony na inną stronę internetową, związaną tematycznie z odsyłaczem. Rzecz jasna, jest to strona internetowa reklamująca ofertę przedsiębiorstwa, które taką reklamę organizuje.

Drugi rodzaj reklamy to okna dialogowe „otwierające się” na konkretnych stronach internetowych. Nie muszą one być w żaden sposób związane z tematyką tej strony, ale zdarza się, że są. Okno dialogowe, o którym mowa, może bądź przenosić użytkownika do docelowej strony, bądź też po prostu prezentować treści, które reklamodawca chce przekazać. Takie okna są w przeważającej liczbie przypadków prezentowane przez segment dużych firm, działających w skali całego kraju lub nawet o międzynarodowym zasięgu funkcjonowania. Jest to spowodowane faktem, że tego rodzaju okna są drogie.

Podobne metody działania dostrzec można w przypadku okna dialogowego, które „otwiera się” automatycznie na stronie internetowej, którą użytkownik odwiedza, a które przybiera formę pliku wideo. Treść pliku jest automatycznie odtwarzana i trwa dopóty, dopóki nie zostanie wyłączona przez użytkownika. Różnica pomiędzy wyżej opisanym oknem, a niniejszym jest taka, że w pierwszym przypadku chodzi o plik graficzny lub treść słowną, których użytkownik nie musi czytać ani oglądać. W przypadku pliku wideo odtwarzającego się automatycznie jest odwrotnie: aby nie oglądać reklamy, należy ją wyłączyć.

Poza trzema powyższymi rodzajami promocji przedsiębiorstw, obecnych na portalach innych podmiotów, warto wspomnieć o najpopularniejszej metodzie reklamowania się w Internecie. Metoda ta to prowadzenie własnej strony internetowej. Jest to reklama rozpowszechniona we wszystkich branżach. Strona internetowa danej firmy to rzecz jasna nie tylko reklama, ale też informacja dla klienta, ale rola promocyjna jest w tym przypadku najistotniejsza. Chodzi bowiem o to, aby poprzez stronę internetową dotarło do firmy jak najwięcej klientów, a zatem odbywa się w ten sposób reklama.

Wspomniane metody reklamowania się w Internecie to oczywiście tylko wycinek rzeczywistości. Sposobów na promowanie się w Sieci jest o wiele więcej. Każda firma i inny podmiot wykorzystuje swoje własne, sprawdzone metody.

 

You may also like...

Dodaj komentarz