Adsense podatek

Współcześnie internet daje bardzo duże możliwości zarabiania dodatkowych środków. Dochody uzyskiwane w związku z działalnością w sferze internetu podlegają, co oczywiste, opodatkowaniu. Nie inaczej jest z serwisem reklamowym marki Google, Adsense. Opodatkowanie uzyskiwanego za pośrednictwem tej usługi dochodu (zwane dalej, dla pewnego uproszczenia, Adsense podatek) bardzo często nie jest jasno określone pod względem kwoty podatku, jaką należy zapłacić.

Od dochodów uzyskiwanych przez serwis Adsense podatek jest wyliczany w nieco skomplikowany sposób, toteż bardzo często jest potrzebna interpretacja odpowiedniego urzędu skarbowego. Uzyskanie takiej indywidualnej interpretacji jest przydatne, ponieważ zwalnia podatnika z odpowiedzialności za ewentualne błędne wyliczenie podatku, co mogłoby mieć miejsce bez owej interpretacji.

Przed dokładniejszym przedstawieniem najczęściej przyjmowanego mechanizmu obliczania podatku, o którym mowa, warto napisać pokrótce o samym programie Adsense. Oczywiście jest to serwis reklamowy, czy też program, umożliwiający właścicielom stron internetowych (osobom fizycznym oraz firmom) uzyskiwanie dodatkowych dochodów poprzez zamieszczanie na tychże stronach reklam kontekstowych, tzn. powiązanych tematycznie z treściami prezentowanymi na stronie. Dzięki tego rodzaju rozwiązaniu bardzo wielu prywatnych twórców stron internetowych czy blogów może na nich dodatkowo zarabiać.

Ponieważ jednak zarobek zawsze związany jest z koniecznością odprowadzenia za niego podatku, Adsense podatek jest tematem bardzo istotnym dla każdego, kto zarabia dzięki programowi. Różnorodność możliwych interpretacji sposobu wyliczania podatku jest kolejnym powodem, dla którego warto ten temat podejmować. Warto zwrócić uwagę, że większość z osób zatrudnionych w swoich zakładach pracy, nie prowadzących działalności gospodarczej, nie opłaca podatku na własną rękę, ale robi to za nich pracodawca. W tym natomiast przypadku każdy sam musi zapłacić podatek. Wracając do najczęściej przyjmowanej interpretacji, należy zacząć od tego, że Adsense podatek jest płacony od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania tego przychodu. A zatem osoba fizyczna rozlicza się z dochodu uzyskanego z programu Adsense w sposób zbliżony do sposobu rozliczania się z podatku dochodowego przez firmy – one także płacą podatek od dochodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu.

Stawka kosztów uzyskania przychodu jest w przypadku omawianego podatku określona na 20 % (mowa rzecz jasna o najczęściej przyjętej interpretacji). Adsense podatek wynosi natomiast 18 % pozostałej sumy, a więc 80 % sumy przychodu. Warto posłużyć się w tym miejscu przykładem, który pomoże lepiej naświetlić temat.

Przyjmując, że przychód danej osoby z programu Adsense wyniósł w danym miesiącu 1000 zł, kwota pomniejszona o koszty uzyskania przychodu będzie wynosiła 800 zł. Adsense podatek od tej sumy – a więc wspomniane 18 % – to kwota 144 zł. Taką właśnie kwotę – wedle tej interpretacji – należy przelać na konto urzędu skarbowego, jako zaliczkę na podatek dochodowy.

Adsense podatek nie jest w tej interpretacji kwestią skomplikowaną. Należy jednak przypomnieć, że czasami interpretacja urzędu skarbowego może się różnić, toteż warto każdorazowo o taką interpretację wystąpić, przed opłaceniem podatku.

You may also like...

Dodaj komentarz